Застрахователно право

Застрахователно право-Извършване на консултации от адвокат в София, специалист в областта на застрахователното право, във връзка с настъпили застрахователни събития

-Осъществяване на представителство през застрахователни компании при изплащане на обезщетения за причинени вреди в резултат на пътно-транспортни произшествия или други застрахователни събития

-Завеждане на искове пред съд и осъществяване на процесуално представителство по съдебните дела във връзка с получаване на обезщетения за имуществени и неимуществени вреди в резултат на настъпило застрахователно събитие

-Процесуално представителство по съдебни дела, заведени от застрахователни компании по регресни искове.

.: BGtop.net.: BGtop.net