АКО ПОЛУЧИТЕ ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Ако срещу вас и образувано изпълнително дело, за което научавате с получаването на покана за доброволно изпълнение, изпратена от съдебен изпълнител – държавен или частен. Какво трябва да направите?

Изпълнителният лист е най-честото основание за започване на изпълнителен процес, но не е единственото. Изпълнителният лист е издаден от съда документ, с който се разрешава да бъде извършено принудително изпълнение срещу вас. В него трябва да е посочено изпълнителното основание, въз основа на което се е стигнало до принудително изпълнение чрез съдебен изпълнител.

            На първо място, трябва да прочетете внимателно поканата за доброволно изпълнение и да установите дължите ли посочената в нея сума, вие ли сте длъжникът, който е посочен в поканата, ваше ли е имуществото, върху което се започва принудително изпълнение.

            Необходимо е да се свържете със съдебния изпълнител, който е посочен в поканата за доброволно изпълнение и да отидете в кантората му, за да се запознаете със заведеното срещу вас изпълнително дело. В образуваното дело се намира и изпълнителния лист, който отразява въз основа на какво срещу вас е започнато принудително изпълнение. Най –често става въпрос за изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за изпълнение, съдебно решение или съдебна спогодба. В голям брой от случаите се оказва, че дължите заплащане на определена сума. В издадения изпълнителен лист е посочена сумата, която дължите, на кого я дължите и на какво основание я дължите.

            Ако не дължите посочената сума, например вече сте я заплатили на кредитора си, представете документа за плащане пред съдебния изпълнител.

            В случай, че считате, че посочената в изпълнителния лист сума е погасена по давност и не я дължите, добре е да се свържете с адвокат, който ще ви даде съвет как да постъпите.

            Ако изпълнителният лист е издаден въз основа на заповед за изпълнение, свържете с адвокат, специалист в тази област, за да разберете какви са правата ви и какви стъпки да предприемете.

            Ако установите, че дължите посочената в поканата за доброволно изпълнение сума и сте физическо лице, което не е търговец, имате право да внесете 30% от дължимата сума по сметка на съдебния изпълнител и се задължите да внасяте по 10 % от сумата по изпълнителния лист всеки следващ месец, до погасяване на цялото задължение. В този случай, съдебният изпълнител няма да предприеме принудителни действия срещу имуществото ви.

            В случай, че не предприемете никакви действия, след получаване на покана за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител, срещу вас ще бъде проведено принудително изпълнение, което ще доведе до намаляване на имуществото ви и ако е незаконосъобразно може да ви нанесе сериозни имуществени вреди, поради което е добре да се обърнете към адвокат.

.: BGtop.net.: BGtop.net