Търговско право и договори

Търговско право и договориПравни консултации във връзка с търговски договори и изготвянето им

Съдебна защита по повод на търговскоправни спорове

Правна помощ, относно събиране на дължими суми по търговски договори

Консултации във връзка с предстоящо сключване на договори, в областта на гражданското и търговското право

Изготвяне на договори, в съответствие с желанията на клиента

Съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, изготвяне на споразумения

Представителство на клиенти пред държавни учреждения и съдебни институции, във връзка с търговски, данъчни, трудови, облигационни и вещни спорове

Съдействие при сключване на търговски сделки с недвижими имоти, лизингови сделки, договори за превоз, продажби, комисионни, дистрибуторски и посреднически договори

Осъществяване на представителство пред Комисия за защита на конкуренцията, съда и Арбитражен съд при БТПП

.: BGtop.net.: BGtop.net