Регистрация и промени във фирми

Абонаментно обслужване на търговски дружестваКонсултации, подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър при Агенция по вписванията

, при първоначална регистрация или промени в Едноличен търговец /ЕТ/, Дружество с ограничена отговорност /ООД/, Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/, Акционерно дружество /АД/. Преобразуване на търговски дружества, продажба на акции и дялове в дружества.

 

Подготовка на договори за управление. Подготовка и организиране на общо събрание на съдружниците в дружества.

Постоянно абонаментно правно обслужване на търговски дружества.

.: BGtop.net.: BGtop.net