ПРИ ЗАПОР НА БАНКОВА СМЕТКА

 

В случай, че установите, че банковата ви сметка е запорирана и не можете да изтеглите пари нито от банката, нито от банкомата, първо запазете спокойствие. Попитайте банков служител към вашата банка кога е получено запорното съобщение, от кой съдебен изпълнител е наложен запорът и за каква сума.

 

След това отидете при съответния съдебен изпълнител и разберете защо е запорираната сметката ви, по искане на кой кредитор и за каква сума. Поискайте да се запознаете с изпълнителното дело.

 

     Запорът върху банковата сметка представлява принудително действие от страна на съдебен изпълнител, което цели ограничаване на правото ви да оперирате свободно с наличните средства в сметката си. Запорът се налага при изрично искане на ваш кредитор, когато срещу вас е образувано изпълнително дело. С него се обезпечава вземането на кредитора срещу вас, за да може той да се удовлетвори от средствата, които постъпват или са в сметката ви.

 

     Запор върху банкова сменка може да бъде наложен от съдебен изпълнител по искане на ваш кредитор по различни поводи, например: не сте обслужвали навреме изтеглен кредит, имате незаплатени сметки към Топлофикация или мобилен оператор, дължите изплащане на парично задължение по договор, който сте сключили и т.н.

 

   Запор на банкова сметка може да бъде наложен и въз основа на обезпечителна заповед, която е издадена от съда, като обезпечение на вече предявен иск срещу вас или пък бъдещ иск, който предстои да бъде заведен.

 

     Допустимо ли е вашата банка да предоставя информация за банковата ви сметка? Банковата тайна обхваща фактите, засягащи наличностите и операациите по сметката ви в банката – от къде ви се превеждат суми, на кого вие превеждате суми, в какъв размер и на какво основание. Това е информация, която може да бъде разкрита на определен кръг лица при определени обстоятелства – например на прокурор, на съда и др. Съдебният изпълнител няма право да получава такава информация, а и тя не му е нужна, за да ви запорира сметката. Той може само да провери дали имате банкова сметка в определена банка и дали има пари в нея.

 

     В някои случаи при запор на банковата ви сметка е възможно да е станала грешка и да се окаже, че изобщо не е трябвало да се налага запор, или запорът не е трябвало да бъде върху целия размер на сумите, които ви се превеждат по сметката. Това следва да бъде уточнено при съдебния изпълнител, наложил запора.

 

   Възможно е да е наложен запор за вземане, което вече сте изплатили. В този случай е необходимо да представите съответния документ за изплащане на дължимата сума пред съдебния изпълнител и да поискате да бъде вдигнат наложения запор върху сметката ви.

 

     При запознаване с изпълнителното дело може да се окаже, че сумите, които търси кредиторът, поискал запор върху сметката ви, са погасени по давност. В този случай е добре да се обърнете към адвокат. Той ще ви помогне да установите недължимостта на предявените вземания към вас пред съда, с цел да бъде вдигнат запора върху сметката ви.

.: BGtop.net.: BGtop.net